Nejčastější dotazy našich zákazníků

Naše společnost je výrobcem kosmetických produktů, které naleznete v dárkových boxech a bednách. Zde naleznete odpovědi na vaše nejčastější otázky.

Jaké využíváte pro výrobu vaší kosmetiky suroviny?

Veškeré hlavní povrchově aktivní látky jsou voleny v nejvyšší kosmetické kvalitě, tak aby výchozí suroviny pro jejich výrobu byly rostlinného původu. Celková skladba bývá volena jako hlavní tenzid, pěnivý, s dobrou mycí schopností a k němu tenzidy zjemňující, zejména amfoterní (tyto bývají u běžných výrobků vynechávány kvůli ceně). V tomto bodě je nutno vyzdvihnout velmi kvatitní a jemné tenzidové kombinace u receptur „Miminko“ pro děti do tří let a „Intimní hygiena“. Další zjemnění a zlepšení dermatologické příznivosti výrobků je dosahováno různými aditivy, kterými jsou většinou rostlinné extrakty a rostlinné oleje. Ty jsou voleny vždy v nejvyšší kvalitě a buď bez konzervantů nebo alespoň bez použití parabenů s konzervanty používanými i v potravinářství.

Jaké přísady dáváte do vašich kosmetických produktů?

Existuje mnoho různých rostlinných extraktů a aditiv do kosmetických přípravků. Výrobky Bohemia Gifts mají aditiva pečlivě vybírána tak, aby např. u rostlinných extraktů byla zaručena dostatečná kvalita vstupních surovin (sušené byliny velmi trpí plísněmi, které pak tvoří velmi nebezpečné toxiny), kvalita extrakčních činidel a výsledná čistota extraktů byla maximální. I další aditiva jsou volena tak, aby svými účinky vhodně doplňovala základní tenzidovou směs. Velké množství receptur je doplněno různými oleji, které mají vynikající eudermické (dobře působící na pleť) vlastnosti. V různorodosti používaných aditiv – především extraktů a olejů jsou výrobky Bohemia Gifts & Cosmetics na českém trhu výraznou individualitou.

Jak a kde vaši kosmetiku vyrábíte?

Kosmetická výroba obecně musí dle legislativy probíhat v režimu správné výrobní praxe, která je přísně kontrolována příslušnými státními orgány, dokumentována a to včetně předpisů na dezinfekci, skladování surovin apod.  My vyrábíme kosmetiku v našem závodě ve Stráži pod Ralskem.

Jak probíhá vývoj vaší kosmetiky?

Při vývoji je značná pozornost věnována testování a nastavení síly účinku, ale tak, aby výrobek splňoval ty nejnáročnější kritéria na dermatologické vlastnosti. Zákazník dostává pečlivě optimalizované směsi anionaktivních, amfoterních, neionogenních a v případě balzámů na vlasy kationaktivních tenzidů s různými zjemňujícími složkami, aditivy a dalšími účinnými látkami, které mají maximální synergický účinek, zaručují dokonalé umytí i při relativně malém dávkování a zákazníkovi tak přináší dokonalý účinek za nízké náklady.

Testujete výrobky na zvířatech?

Kosmetické výrobky nesmí být testovány na zvířatech. Naše výrobky nebyly na zvířatech testovány ani před rokem 2004, kdy vstoupila v platnost směrnice o testování kosmetiky na zvířatech na území EU.

Je vaše kosmetika atestována?

Všechny kosmetické výrobky musí před uvedení na trh projít náročnou schvalovací procedurou, která zahrnuje mikrobiologické testování, dermatologický test, zátěžový test konzervačního systému, posouzení vhodnosti a správnost volby surovin a jejich dokumentace, posouzení vhodnosti obalů a jejich materiálů a vlastní hodnocení bezpečnosti s výpočtem expozice jednotlivým surovinám, kontrolu správnosti textu na etiketě apod.. Naše výrobky tedy nejsou vyjímkou a tímto testováním prošly.

Jsou obaly vaší kosmetiky nezávadné?

Veškeré obaly jsou vybírány nejen se zřetelem na estetiku, ale především na maximální ochranu přípravku mj. i s ohledem na možnost snadného opakovaného uzavírání, aby nedocházelo ke kontaminaci přípravku a hlavně na bariérové vlastnosti proti prostupu kyslíku, aby olejové komponenty v přípravku netrpěly oxidací. Značení přípravku je velmi přísně několikastupňově kontrolováno tak, aby odpovídalo zákonu o ochraně veřejného zdraví, obecným požadavkům na technické vlastnosti výrobků a především všem specializovaným kosmetickým předpisům.

Další vaše dotazy můžete zasílat na náš e-mail: info@bohemiagifts.cz .